Dana 15. prosinca 1940 godine osnovano je Sportsko društvo Krk. Osnivačka
Skupština društva bila je u ondašnjem Hotelu Krk, kasnije Pakrac a danas Hostel
Krk. Za one koji ne znaju lokaciju to je u samom centru grada Krka u kvartu
Galija. Prilikom proslave 40 godišnjice kluba na pročelju zgrade postavljena je
spomen ploča u spomen na osnivačku skupštinu. Zanimljivo je da se je proslava
sa svečanom akademijom održala 22.05.1981 godine na ondašnji Dan mladosti a
trajala je dva dana, prvi dan utakmicom Nk Krk – Nk Mladost Prelog a drugi
svečanom sjednicom u ondašnjoj vjećnici Skupštine općine i otkrivanjem ploče.
Iz podruma Hostela preseljena je i postavljena u hodnik prostorija kluba za
obilježavanja 70 godina postojanja, dakle 2010 godine.
No vratimo se osnivanju i originalnom zapisniku sa osnivačke skupštine sa
dnevnim redom:

 1. Otvaranje Skupštine, gdje je g. Rikard Miler kao sazivač otvorio istu i u
  svom nastupnom govoru daje tumačenje osnivanja Sportskog društva te
  moli prisutnu gospodu da daju svu moguću potporu inicijativi.
 2. Predlaže se biranje dobrog predsjenika i zapisničara.
  Za dobrog predsjednika izabran je Rikard Miler a za zapisničara Ivan Kosić
 3. Čitanje prijedloga klubskih pravila ( danas statuta ) i određivanje imena
  kluba. Budući tajnik kluba g. Andrija Gren čita Skupštinarima pravila
  gdje između ostalog stoji: Članovi kluba su Izvršujući, podupirajući,
  utemeljitelji i začasni ( zaslužni članovi ).
 4. Primanje članova i njihova prava te dužnosti.
 5. Plaćanje članarine, definiranje održavanja skupština i Izvanredne
  skupštine te imenovanje Upravnog odbora kluba. ( njegov rad kontrolira
  Skupština kluba ).

Na kraju stoji da razmirice članova nastale iz klubskih odnosa riješava obranični
sud ( svaka stranka imenuje po dva obranična suca između članova koji imaju
aktivno i pasivno pravo glasa ). Još jedna zanimljivost na kraju ,U 28. točki stoji
o prestanku rada kluba ako ga glavna skupština raspusti ili ako ga oblast raspusti
imovina se ima podjeliti među siromahe općine Krk.
U prvi upravni odbor Kluba izabrani su: Za predsjednika Ivan Žic, za
podpredsjednika Dragutin Žic, za tajnika Andrija Gren, za blagajnika Anton
Orlić, za odbornika Vlado Benzia i za zamjenike Anton Brusić i Nikola Rončević.

U nadzorni odbor izabrani su: Juraj Matejčić, Vlado Jovanović i
Viktor Mihovilić. Uz spomenuta imena na Skupštini su bili nazočni izabrani
dobri predsjednik tog tijela Rikard Miler te članovi Milan Krmpotić,Ivan Kosić,
Čedo Žic, Josip Uravić, Branko Starčević, Viktor Mihovilić, Josip Borišić,
Marijan Host, Marijan Babić, Ivan Valković i Ivan Morožin. Ukupno po
zapisniku 21 član.
Već 17. prosinca uprava društva obraća se Ravnateljstvu realne gimnazije u
Krku, dopisom u kojem ih obavještava o osnivanju društva u kojem će biti
njegovano nekoliko sportskih disciplina a to su nogomet, laka atletika, veslanje i
plivanje. Tri dana kasnije, dakle 20. Prosinca ondašnji ravnatelj Gimnazije
odgovara dopisom, citiram: U vezi vašeg dopisa od 17. prosinca čast mi je
saopćiti, da učenici ne smiju biti članovi nikakvih izvan školskih organizacija
( čl. 28. Pravila o vladanju učenika ).
Istog dana dakle 20. prosinca Klub se dopisom obraća Sreskom Načelništvu u
Krku s molbom za registraciju te prilaže citiram ” u tri istovjetna primjerka
Pravila uz priklop triju zapisnika, spisanih na osnivačkoj skupštini kluba i sa tri
spiska članova, koji su prisustvovali osnivačkoj skupštini, s molbom na
nadležnost. Sresko načelstvo u Krku dana 15.01.1941 godine dostavlja banskoj
vlasti banovine Hrvatske, odjelu za unutarnje poslove Zagreb pod predmetom:
Krk fudbalski klub osnivanje, slijedeće izvješće:
Sazivač skupštine i jedan od osnivača Sportskog kluba Miler Rikard, evidentiran
je kod načelstva kao komunista a tako isto i još nekidrugi članovi uprave uživaju
glas zbog svoji simpatija za komunizam. S druge strane velika većina članova je
nacionalno ispravno orjentirana a politički najvećim djelom začlanjena u HSS u
kojoj neki članovi pokrivaju časničko mjesto, tako isto i dobar dio mjesnog
činovništva se začlanilo u novoosnovani klub, premda njihova politička
ispravnost je van diskusije. Potreba za jedno sportsko društvo u Krku se osjeća,
pa iz tih razloga predležem da se pravila odobre i dozvoli djelovanje kluba, a
ovo načelstvo će brižljivo paziti da klub ne bi prekoračio krug djelovanja
pravilima i zakonom predvidjen. U potpisu Sreski načelnik. Dana 29. siječnja iz
unutarnjih poslova banovine Hrvatske stiglo je odobrenje.
Prvi nastupi Sportskog društva Krk – sekcije nogometa bile su međusobne
utakmice na otoku Krku sa Puntom i u Baški. Prvi dresovi bili su mornarske
majice sa prišivenim bijelim amblemom i crvenim natpisom SKK. 31. prosinca
1941,za staru godinu u hotelu Krk organizirana je klubska zabava a prikupljeni
novac bio je namjenjen za kupovinu dresova i lopti.
Nakon okupacije našeg otoka od strane talijana klub je prestao djelovati sve do
1946 godine i utakmice s Puntom a taj nastup obilježen je i fotografijom.

Na

Skupštini kluba 1947. godine Sportsko društvo Krk preimenovano je u Sportsko
društvo Partizan sa preko stotinu aktivnih sportaša uključenih u šest sportskih
sekcija, nogomet, plivanje, laka atletika, boks, stolni tenis, odbojka te
fiskulturno društvo. Povjesna zastava društva izložena je takođe u prostorijama
kluba a istu su nosili ondašnji omladinci Krka na sletu u Beogradu 1953 g.
U godinama iza rata a i poslije kroz čitavo razdoblje nogometaši nastupaju pod
imenom Nk Krk iako se tek na Skupštini kluba održanoj 10. ožujka 1976
godine, službeno u Statut uvrstilo sadašnje ime. Zbog dislokacije te prometne
nepovezanosti našeg otoka sa maticom zemljom bilo je nemoguće uključiti klub
u takmičenje na regionalnoj razini te su se sve do 1968 godine igrali prijateljski
susreti sa Puntom, Baškom, Cresom, Lošinjem, Vinodolom te selekcijom Golog
otoka, a samo dvije godine održano je prvenstvo Kvarnerskih otoka uz
sudjelovanje pet do šest ekipa. Dakle od 1968 godine Nk Krk uključio se u
redovna takmičenja u Podsavezu Rijeka, sa više i manje uspjeha.
Devedesetih godina izgradnjom novog Sportskog centra na današnjoj lokaciji,
započinje napredak kluba u svakom pogledu. Masovnost, infrakstruktura te
naročito prometna povezanost na otoku i prema kopnu, učinili su klub
prepoznatljiv u regiji i izvan nje. Najveći uspjesi kluba su plasman u 3. HNL na
samu 70 godišnjicu postojanja te zapažena uloga u tom rangu natjecanja sa
klubovima iz Zagreba i Zagrebačkog prstena ,dvaput je osvojen Županijski kup i
odigrana je utakmica šesnaestine finala sa Lokomotivom iz Zagreba te osmina
finala nacionalnog kupa sa ekipom Nk Osijek dana 31.10. 2018. godine.
Gostovali su ovdje i eminentne ekipe prvoligaša Rijeke i Hajduka u prijateljskim
utakmicama te su zabilježene pobjede od 2:1 i 3:2 u tim susretima. Nogometni
klub Krk danas se takmiči sa osam selekcija, od morčića do veterana sa preko
200 djece u pogonima i devet trenera. Predsjednik Denis Šikljan sa svojim
suradnicima i dalje radi na napretku kluba, naročito masovnosti i proširenju
infrastrukture Sportskog centra a sve u svrhu boljitka i zdravog života na našem
škoju. Na osnivačkoj skupštini prije osamdeset godina zastupljenost osnivača
kluba, bili su prisutni zastupnici mjesta sa cijelog otoka, jer se uvijek smatralo
da je Nk Krk klub svih otočana, a tako je i hvala svim našim predhodnicima,sve
do danas.